Монголын алт үйлдвэрлэгчдийн дуу хоолойг нэгтгэн Монгол улсын Уул уурхайн салбарт Алтны салбарыг тэргүүлэх чиглэл болгох, хариуцлагатай уул уурхайг хөхүүлэн дэмжиж, хөгжүүлэх үйл хэрэгт идэвхтэй оролцож салбарын нэр хүндийг өсгөх, тус салбарт тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх гарцыг тодорхойлж, төрөөс явуулж буй бодлогод өөрийн гишүүдийн үзэл бодол, санал зөвлөмжийг тусгахыг эрмэлзэн ажиллана.

Ханшийн мэдээ

Exchange Rate MNT: Sat, 25 May.

Шинэ мэдээ, мэдээллүүд
© Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хөгжүүлсэн: Powered LLC

Уурхайн хаалт буюу нөхөн сэргээлт хэрхэн хийгддэг вэ?

Уурхайн хаалт буюу нөхөн сэргээлт хэрхэн хийгддэг вэ?

Уул уурхайн олборлолтын улмаас эвдэгдсэн 4362 га талбайд нөхөн сэргээлт  хийлгэжээ

Манай улсад 30.7 мянган га талбай эвдрэлд орсон байдаг ба үүний 94% нь уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэгдсэн бол 8 мянган га нь нөхөн сэргээгдэхгүй орхигдсон ажээ.

Хэн нөхөн сэргээх юм бэ?

Уул уурхай бол зөвхөн эрдэс баялгийг газар доороос малтаж гаргах биш билээ. Үүнээс гадна, уурхайн үйл ажиллагаа зогссоны дараа тухайн газар нутгийг олборлолт эхлэхээс өмнөх дүр төрхөд эргүүлэн аваачиж, нөхөн сэргээх ажлыг гүйцэтгэх нь уурхайн үүрэг болоод удаж буй. Гэвч хувь хүмүүс хууль бусаар, гар аргаар олборлолт хийсэн газрыг нөхөн сэргээх эзэнгүй болсноор БОАЖЯ томоохон уурхайн компаниудтай хамтран орхигдсон газруудыг нөхөн сэргээж буй ажээ.

Яаж нөхөн сэргээдэг вэ?

Үүний нэг жишээ нь, Оюу Толгой Сэлэнгэ аймгийн Ялбаг гол орчимд гар аргаар алт олборлогчид сүйтгэсэн 398.7 га газрыг нийгмийн хариуцлагын хүрээнд нөхөн сэргээсэн нь юм. Тэд одоогоор техникийн нөхөн сэргээлтийг хийгээд буй ба үүний дараа биологийн нөхөн сэргээлт мөн хийгдэх шаардлагатай. Техникийн нөхөн сэргээлт нь эвдэрсэн газарт дүүргэлт хийх, тэгшлэх, шимт хөрсөөр хучихыг хэлэх бол биологийн нөхөн сэргээлт нь энгийнээр тухайн газрын экологийн онцлогт тааруулсан ургамал, мод тарихыг хэлдэг байна.

Ялбаг гол орчмыг хэрхэн нөхөн сэргээж буй ЭНД дарж үзээрэй.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.